Để tăng tốc truy cập, trang web tạm thời dùng giao diện này.
Đăng nhập theo tài khoản của Giáo viên
 
 
Trước khi in sổ điểm lớp, các đơn vị phải kiểm tra chế độ cho điểm (điểm học kì), kiểm tra thông tin giới tính của học sinh.


Bản quyền thuộc về trường Tiểu học Chí Minh
Địa chỉ: TX Chí Linh - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 03203 882 704
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Nhắc (Hiệu trưởng)
2015 23 5 5/23/2015